W poprzednim wpisie „Kredyt hipoteczny – jak się do niego przygotować?” zwróciłam Twoją uwagę na to, co należałoby zrobić przed przystąpieniem do procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny. Tym samym wiesz już, jakie kroki powinieneś podjąć, chcąc się do niego przygotować. Czas najwyższy, aby uzyskać informacje, jak korzystając z tego narzędzia, spełnić swoje marzenie o nabyciu własnego „M”. W jaki sposób bezpiecznie kupić mieszkanie na kredyt – dowiesz się z tekstu poniżej.

Twoja zdolność kredytowa sprawdzona. Forma zatrudnienia zaakceptowana przez bank. Historia kredytowa jest pozytywna. Budżet określony, co oznacza, że wiesz do jakiej kwoty maksymalnie chcesz nabyć nieruchomość. Wkład własny zorganizowany. Teraz śmiało możesz rozpocząć poszukiwanie mieszkania, które spełni Twoje oczekiwania. Możesz poszukać go samodzielnie, przeszukując Internet, lub przeglądając lokalną prasę. Możesz także skorzystać z usług doświadczonego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Owszem za skorzystanie z jego usług będziesz zobowiązany zapłacić. Jednak dzięki nawiązaniu współpracy z takim profesjonalistom, zaoszczędzisz swój czas. To on – biorąc pod uwagę Twoje preferencje, przedstawi Tobie nieruchomości, które wcześniej sprawdzi i pozytywnie zweryfikuje, zdejmując z Ciebie ten ciężar.

Mieszkanie wybrane. Podjąłeś decyzję i jesteś gotów zrobić następny krok, czyli przystąpić do podpisania umowy przedwstępnej. Może być ona zawarta w formie umowy cywilno-prawnej lub w formie aktu notarialnego. Ta pierwsza nic Cię nie będzie kosztować. Możesz sporządzić ją sam, korzystając ze wzorów zamieszczonych w Internecie. Może też zrobić to Twój pośrednik w obrocie nieruchomościami, który umowę dopasuje do Twojej sytuacji i zawrze w niej wszystkie najistotniejsze dla Ciebie aspekty. Umowę w formie aktu notarialnego zawrzesz u notariusza, co oznacza, że będzie to dla Ciebie dodatkowy koszt. Czasem jednak warto go ponieść, by zwiększyć bezpieczeństwo transakcji. Przystępując do podpisania umowy przedwstępnej (czy to w formie umowy cywilno-prawnej, czy aktu notarialnego), będziesz zobowiązany przekazać sprzedającemu zadatek lub zaliczkę. Często jest to 10% ceny transakcyjnej, nie jest to jednak regułą. O różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką przeczytasz w Vademecum.

Ważne! Kupując mieszkanie na kredyt ustal w umowie przedwstępnej rozsądny termin podpisania umowy ostatecznej. Rekomendowałabym 2-3 miesiące w przód.

Umowa przedwstępna podpisana. Nadszedł czas na złożenie wniosków kredytowych. Jeżeli zdecydowałeś się na nawiązanie współpracy z ekspertem kredytowym lub niezależnym doradcą, to podczas jednego spotkania wypełnisz wnioski do kilku banków, które on później złoży w Twoim imieniu wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do podjęcia ostatecznej decyzji kredytowej przez bank. Jeśli jednak nie będziesz chciał skorzystać z jego usług, to samodzielnie będziesz zobowiązany wybrać się do poszczególnych banków z kompletem dokumentów, by tam je złożyć. Bez względu na to, z kim zechcesz współpracować – każda z tych osób powinna działać na Twoją korzyść i w Twoim imieniu negocjować i uzgadniać warunki umowy kredytowej.

Po wydaniu ostatecznej decyzji kredytowej, osoba prowadząca Twój wniosek (ekspert kredytowy lub niezależny doradca lub pracownik banku) zobowiązana jest omówić z Tobą jej warunki. Co więcej – powinna także przekazać Tobie wzór umowy kredytowej, abyś zapoznał się z jej treścią przed przystąpieniem do jej podpisania. Jeżeli do współpracy wybrałeś niezależnego doradcę bądź eksperta kredytowego, dobrze by było, aby towarzyszył Tobie przy podpisaniu umowy kredytowej.

Umowa kredytowa podpisana, co oznacza, że jesteś zobowiązany przystąpić do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży. Ma ona formę aktu notarialnego. W jaki sposób wybrać notariusza? Warto jego wybór skonsultować z ekspertem kredytowym lub niezależnym doradcą, bądź pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Głównie dlatego, że współpracują oni z notariuszami i bardzo często mają uzgodnione z nimi zniżki. Dzięki temu możesz zaoszczędzić na taksie notarialnej.

Przed przystąpieniem do aktu notarialnego dowiedz się wcześniej, jakie dokumenty jesteś zobligowany dostarczyć na to spotkanie. Pamiętaj, że obowiązują Cię terminy. W umowie przedwstępnej razem ze sprzedającym ustaliłeś ostateczny termin transakcji. W umowie kredytowej zawiera się termin wypłaty kredytu. Nie wywiązanie się z tych terminów może skutkować poniesieniem dodatkowych kosztów za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej – w najlepszym razie, w najgorszym – rezygnację z podpisania umowy ostatecznej przez sprzedającego z prawem do zachowania zadatku.

Kredyt na zakup Twojego wymarzonego mieszkania zostanie uruchomiony po spełnieniu przez Ciebie wszystkich warunków zawartych w umowie kredytowej. Jakie to warunki? Możesz zostać poproszony m.in. o:

  • wniesienie większego wkładu własnego,
  • przedłożenie potwierdzeń przelewu wkładu własnego do zbywcy nieruchomości,
  • przedstawienie zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu (dotyczy osób prowadzących firmę),
  • potwierdzenie spłaty innych kredytów zaświadczeniem z banku (dotyczy osób, które składając wniosek kredytowy deklarowały zamknięcie posiadanych zobowiązań, celem zwiększenia zdolności kredytowej),
  • pokazanie kopii złożonego w sądzie wniosku o założenie księgi wieczystej wraz z dokonaniem wpisu, lub wniosku o samo dokonanie wpisu, jeśli księga wieczysta już istnieje (chyba, że ujęto tę kwestię w akcie notarialnym),
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • przystąpienie do ubezpieczenia na życie (jeśli wymaga tego, wybrana przez Ciebie oferta kredytu).

Spełniłeś warunki zawarte w umowie kredytowej, środki zostały wypłacone. Nadszedł czas na odbiór kluczy. Jeśli kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego, warto przy podpisaniu umowy przedwstępnej, spisać protokół, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące stanu nieruchomości, jej wyposażenia, stanu liczników, etc. Ułatwi to proces przekazania lokalu.

Brawo! Odebrałeś klucze do mieszkania. Pozytywnie zamknąłeś transakcję kupna swojego wymarzonego „M”. Na zakończenie musisz załatwić formalności w urzędach i instytucjach. Pamiętaj o tym, aby wybierając się do nich zabrać ze sobą akt notarialny oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

A gdzie powinieneś się udać?

W pierwszej kolejności do urzędu skarbowego, aby tam uregulować podatek od ustanowienia hipoteki (koszt 19 zł) oraz złożyć deklarację o zapłaconym podatku od czynności cywilno-prawnych PCC-3. Następnie urząd miasta lub gminy, aby poinformować o nabyciu nieruchomości. Będziesz teraz jej nowym właścicielem i po takiej wizycie zostanie to odnotowane. Nie musisz meldować się w zakupionym mieszkaniu, jednak staniesz się płatnikiem podatku od tej nieruchomości. Kolejną wizytą powinna być spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota, do której przynależy zakupiony przez Ciebie lokal. Powinieneś poinformować o zmianie właściciela, ilości osób, która teraz zamieszka w mieszkaniu, a także zapoznać się z regulaminem obowiązującym w nowym miejscu zamieszkania. Koniecznie odwiedź także zakład energetyczny i gazownię, celem zmiany umowy. I na koniec – poinformuj o zmianie adresu korespondencyjnego bank, zakład pracy oraz inne instytucje, z którymi jesteś w kontakcie.

Mam nadzieję, że rozjaśniłam Tobie proces zakupu mieszkania na kredyt.

Jeśli masz pytania – pisz. Postaram się na nie odpowiedzieć.